Ψ Koerant Artikel M Brandt

WHAT MAKES TEENAGERS TICK?

Waarvan praat jy?

Het jy onlangs in ‘n tiener se geselskap gesit en gevoel of julle van twee verskillende planete kom? In sessie, wonder ek baie wat bedoel die kind hier voor my nou eintlik. Te bang om my onkunde te wys, probeer ek maar byhou by die gesprek tot ek onlangs myself die guns gedoen het om ‘n paar oulike tieners voor te keer en die regte betekenisse van hulle “slang“ uit te vind.

Ek noem die tien verwarrendstes:

1. It’s “random” – As iemand iets sê en jy wil reageer op dit, maar het nie eintlik n antwoord nie. Jy reageer dan met: “It’s random”.

2. Iemand vos – Sê iemand sleg.

3. Sy’t my gedis – Iemand het my sleg gesê.

4. Shanti – ‘n Woord wat gebruik word of ingevoeg word vir enige iets, bv die shanti is warm. Dit kan dan bv die woord vir pastei vervang.

5. Gazi, wami, bra – vriend

6. 061 – Windhoek of Windhoek Bier

7. As jy “zula” – Bedel jy om taxi-geld te kry.

8. Wanneer jy iemand “snitch” – Rapporteer of klik jy die persoon.

9. Wata Gwan? -Whats going on? How are you?

10. Wanneer daar “beef” is – Spanning tussen mense.

Nou ja, ek hoop jy verstaan of volg ‘n gesprek makliker wanneer jy van hierdie vreemde frases hoor. Dit bly lekker om met hierdie geslag te werk ongeag of hulle vreemd is of soms met ons koppe smokkel. Geniet jou tiener!

Marlette Brand

Opvoedkundige Sielkundige